יותם רוטשילד

מטפל גוף נפש במים מ 2015 במגוון שיטות ומלווה רגשי במים. הגיע אל עבודת המים עוד מילדות ביפן דרך התרבות העתיקה של המרחצאות הטבעיות בהן משתמשים במים כמקור לטיהור והזנה. אתר: www.bewater.co.il

BE WATER

נתעגל במים למדיטציה דינאמית בה נזמין עצמנו להגיע לנוכחות דרך הקשבה לנשימה של עצמנו, למעטפת המים סביבנו ולקצב שמשתנה כשאנו שוהים במים חיים. לאחר תרגול אישי נעבור לעבודה בזוגות בה נלווה אחד השני בתמיכה של מגע עדין את נשימת האחר. משיקוף הנשימה בזוגות נסגור בפעילות משותפת בה נלווה איר בקבוצה מתוך במליאה. נסיים במעגל שיתוף.

מורים ומנחים נוספים