רוקסי


The Infinite as Love

In this Satsang we dive into the depths of our Infinite Being, and explore the ways we unknowingly sabotage the experience of Peace.

 

Riding the Infinite Wave

Once upon a moment, we rode the wave of breath into this body. As Infinite Beings we yogis learn to ride the waves of thought and emotion, instead of allowing them to crash us and pull us under. This session is both a reminder and a celebration of our true nature, what Sri Aurobindo calls: " an eternal child playing an eternal game in an eternal garden". It will include a vinyasa flow with the meditative flavor of water, as well as Pranayama and Meditation)

 

Roxi grew up in Canada, inspired by the natural world, and filled with the longing for the Divine. When she wasn't back-bending out in the garden, Roxi spent hours poring over spiritual books eagerly absorbing the wisdom that she recognized there as a reflection of Highest Truth. Later, years of travel to study teachings in the Far East set her heart aflame with the fire of Zen, Tao, Yoga and more…While willing to learn from everyone, her main teachers are Shakti Mhi, Sri Dharma Mittra and Sri Ramana Maharshi.The flavor of Roxi's teaching expresses the joy and curious exploration of a child, the longing and honest devotion of a sadhu, and the pure immediacy of this one moment. There is singing, prayer,silent sitting, woven deeply through with a musical and humorous philosophy of Oneness, and of Love. The Asana practice is strongly dynamic, entirely precise, and often poetic, woven through

with the colours of spiritual travel, and stretching through the roots of suffering into the heart of Stillness itself. Like an artist who cannot be classified under a certain category, Roxi explores the depths of this moment together with her students, as an organic movement which captures together the varied practices of yoga in a single revelation and a holistic understanding of who we really are. Come.

You will be happy you did

 

ילדותה של רוקסי בקנדה קיבלה השראה מהטבע סביבה. כילדה התמלאה ערגה לאלוהי ולבלתי נתפס. כשהייתה מתפנה ממשחק בגינת הבית בכפיפות אחורה, הייתה מבלה שעות בקריאת ספרים רוחניים סופגת בשקיקה את החכמה, שזיהתה שם, כהשתקפות של אמת נשגבת.

שנים מאוחר יותר, בזמן מסעות במזרח הרחוק, ניצתה אש תשוקה, ללימודי זן טאו יוגה ועוד… בעוד שהיא מעידה כי היא לומדת מכל אדם ודבר, המורים העיקריים שלה הם: שאקטי מאי מי, סרי דרמה מיטרה, וסרי ראמנה מהרישי.

הטעמים המתעוררים בלימוד עם רוקסי, מבטאים שמחה וחקירה שובבה כשל ילד, את המסירות הכנה של ה"סאדו", ואת המידיות הטהורה של הרגע האחד הזה. יש שם שירה, תפילה, ישיבה בדממה והן שלובות במוזיקליות וההומור של אחדות ואהבה.

אימון האסנה דינמי מדוייק לחלוטין ולעתים פואטי, ארוג בצבעים של מסע רוחני ונמתח מהשורשים של מקורות הסבל, עד

לב ליבה, של ההוויה הדוממת.

כמו אמן, שאי אפשר לסווגו תחת קטגוריה אחת, חוקרת רוקסי, עם תלמידיה את עומק המורכבות של הרגע הנוכחי,

כתנועה אורגנית, אשר תופסת את שלל לימודי היוגה בגילוי של הבנה הוליסטי של מי אנו באמת. בואו! אתם תהיו שמחים שבאתם.