רפי פלד

מוטיבציות לחקירה עצמית – מבט מהתרבות ההודית

המפגש יתמקד במושג 'דוהקהה' (duḥkha; סבל, אי-נחת). מושג זה, והרעיון שהוא מבטא, הינו מאבני היסוד של ההגות ההודית בכלל ושל היוגה בפרט. ללא הבנה עמוקה של חשיבותו ומשמעותו, קשה לרדת לעומקם של הרעיונות והערכים שהצמיחה התרבות ההודית לאורך ההיסטוריה. דרך קריאה משותפת במספר טקסטים מרכזיים, ביניהם היוגה-סותרה, ננסה להבהיר ולהמחיש את תרומתו של המושג 'דוהקהה' להתפתחותן של מסורות פילוסופיות בתרבות ההודית, ובייחוד במסורת של היוגה.

רפי פלד

לומד ומלמד את תרבות הודו בעשרים השנים האחרונות; כתב את הדוקטורט על המנתרה הנוכחת ביותר בתרבות ההודית – הגאייתרי; מלמד סנסקריט באוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה; מדריך מסעות להודו בדגש יוגה; מאמין שיש בתפיסות העולם והאדם שצמחו בהודו פוטנציאל רב להעצמת הרוח האנושית.